Etusivu
  Yhdistys
  Ajankohtaista
  Pirkanmaan ulkoilu- ja retkeilykartta
  Hankitut virkistysalueet
  Retkeilijän ohjeet
  Yhdistyksen säännöt
  Yhteystiedot
  Palaute
  Pirkanmaan kuntalinkit
  Linkkilista
   

Pirkanmaan virkistysalueyhdistys

• perustettu vuonna 2000
• jäsenkuntia 14
• päätehtävänä hankkia seudullisesti merkittäviä virkistysalueita jäsenkuntien hallintaan
• pyrkii saamaan hankittaviin alueisiin valtion tukea 30% - 50 % kauppahinnasta
• laatii hankituille virkistysalueille hoito- ja käyttösuunnitelmat
• tukee virkistysalueiden sekä retkeilyreittien rakentamista ja ylläpitoa
• tiedottaa jäsenkuntiensa virkistysalueista ja -reiteistä
• pyrkii vaikuttamaan valtion talousarviossa virkistysalueiden maanhankinnan tukemiseen suunnattavaan rahoitukseen

Yhdistyksen tarkoitus on turvata ja kehittää virkistys- ja retkeilymahdollisuuksia Pirkanmaalla. Toiminnan pääpaino on maanhankinnassa ja avustusten jakamisessa. Yhdistyksen kotisivuilla mahdollisuus tutustua vuonna 2008 valmistuneeseen Pirkanmaan ulkoilu- ja retkeilykarttaan, jossa on osoitettu nykyiset reitit ja retkeilyalueet.


Yhdistyksen jäsenkunnat vuoden 2018 alussa ovat: Kangasala, Kihniö,  Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.


Hankitut virkistysalueet tulevat yhdistyksen jäsenkuntien yhteisomistukseen ja yhdistys teettää niille hoito- ja käyttösuunnitelmat.


Historiaa

Pirkanmaan virkistysalueyhdistyksen tarve on jo 70-luvulta lähtien tullut ajoittain esille yksittäisten veneilyseurojen tai kuntien aloitteista. Laajempaa kannatusta ei asia kuitenkaan alueen kunnissa vielä 70- 80 luvulla saavuttanut. Virkistysalueyhdistyksen tarve nousi vakavammin esille Näsijärvi-seminaarissa 20.8.1994 Vilppulassa, jolloin Pirkanmaan liitolle tehtiin aloite hankkeen eteenpäin viennistä.

Pirkanmaan liitto kartoitti vuonna 1995 kyselyllä jäsenkuntiensa halukkuutta osallistua seudulliseen virkistysalueyhteistyöhön. Tuolloin ilmeni, että osa kunnista vielä suhtautui asiaan kielteisesti tai varauksellisesti

Hanke sai uuden käänteen vuoden 1997 alkupuolella muutaman kunnan tehdessä aloitteen Pirkanmaan liitolle seudullisen virkistysalueyhteistyön suunnittelun uudel¬leen käynnistämisestä. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 20.5.1997 käynnistää yhteistyön pohjaksi ja konkreettisten toimenpidevaihtoehtojen kartoittamiseksi Näsijärven ja Pyhäjärven vesistöihin liittyvän virkistysalue- ja reittiselvitystyön yhdessä Tampereen kaupungin sekä alueen muiden kuntien kanssa.

Selvityksessä selvitettiin mm. vaihtoehtoisia malleja virkistysalueyhdistyksen tai vastaavan yhteistyöorganisaation perustamiseen Pirkanmaalle.

Selvitystyön valmistuttua maakuntahallitus päätti 18.8.1998 pyytää selvitysalueen kuntien lausunnot valmistuneesta raportista. Kuntien vastauksien pohjalta Pirkanmaan liitto järjesti kuntien edustajille informaatiotilaisuuden 18.3.1999, missä perustettiin 4 hengen virkamiestyöryhmä valmistelemaan Pirkanmaan virkistysalueyhdistyksen perustamiseksi vaadittavia asiakirjoja.

Työryhmän valmistelemat asiakirjat esiteltiin kuntien edustajille 18.11.1999 pidetyssä tilaisuudessa. Kokouksessa päätettiin, että asiakirjat viedään maakuntahallitukselle tiedoksi ja päätettäväksi vuoden 2000 alussa.

Maakuntahallitus päätti 15.2.2000 oikeuttaa liiton viraston kutsumaan koolle Pirkanmaan virkistysalueyhdistyksen perustamiskokouksen.

Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n perustamiskokous järjestettiin 9.5.2000 Tampereella ja 13 kuntaa allekirjoitti perustamissopimuksen.

Yhdistys aloitti toimintansa syksyllä 2000 Pirkanmaan liiton suojissa siten, että yhdistys osti liitolta hallinnointipalvelut. Yhdistyksen ensimmäisenä hallituksen puheenjohtajana toimi Lempäälän kunnanjohtaja Olli Viitasaari ja ensimmäisenä asiamiehenä toimi Ahti Laakso Pirkanmaan liitosta. Tänään hallituksen puheenjohtajana toimii Vesilahden kunnanjohtaja Erkki Paloniemi ja asiamiehenä Juha-Matti Ala-Laurila.
Mansite server